بشارات ظهور منجي در منابع هندو

در «ریگ ودا» که از قدیمی ترین وداها به شمار می رود، بشارت ظهور منجی این گونه آمده است:

ویشنو، در میان مردم ظاهر می گردد، … او از همه کس قوی تر و نیرومندتر است… یک دست ویشنو (نجات دهنده) شمشیری به مانند ستارۀ دنباله دار و دست دیگر انگشتری درخشنده دارد. در هنگام ظهور وی، خورشید و ماه تاریک می شوند و زمین خواهد لرزید.

در روایات ما نیز این مطلب وجود دارد که خاتم سلیمان نبی (ع) از جمله میراث هایی است که حضرت مهدی (عج) به همراه می آورد

 

ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

دیدگاهی ارسال نشده است!