بشارات ظهور منجي در منابع هندو

شاکمونی که به عقیده هندوان پیغمبر و صاحب کتاب آسمانی است، دربارۀ ظهور منجی انسان ها چنین می گوید

پادشاهی و دولت دنیا به فرزند سید خلایق دو جهان کشن بزرگوار تمام شود، و او کسی است که بر کوه های مشرق و مغرب دنیا حکم براند و فرمان دهد، بر ابرها سوار می شود و فرشتگان کارکنان او باشند، جن و انس در خدمت او شوند، او همه زمین را صاحب شود و دین خدا یک دین شود، نام او ایستاده باشد وخداشناس باشد

در روایات ما نیز این مطلب وجود داردحضرت را قائم ال محمد (ایستاده) معرفی میکنیم

ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

دیدگاهی ارسال نشده است!