نتیجه رویاانگاری وحی انکار دین است/ نقد رویای رسولانه سروش

نتیجه رویاانگاری وحی انکار دین است/ نقد رویای رسولانه سروش

نشست علمی وحی و سکولاریسم با حضور حجت الاسلام خسروپناه در دانشکده الهیات دانشگاه تهران برگزار شد.

حجت الاسلام خسروپناه در این نشست گفت: موضوع بحث بنده سه مقدمه دارد. اول اینکه وحی شناسی ساحت های مختلف دارد. می توان از ساحت معرفت شناسی، هستی شناسی و پدیدار شناسی به موضوع نگاه کرد.

وی ادامه داد: در بحث پدیدار شناسی موضوع این است که چگونه وحی پدید می آید و آیا رسول الله مخاطب وحی است و یا راوی است؟ بحث دیگر بحث زبان شناسی وحی است که بررسی می کند زبان وحی چه زبانی است؟

4751C49C79B11E9BC010A8E937860198

ادامه مطلب