کاهش سن بلوغ افزایش سن حجاب!

کاهش سن بلوغ افزایش سن حجاب!

عضو هيئت علمی جهاد دانشگاهی تهران به بیان مقوله حجاب و تاثیرات روان‌شناسی آن در دخترانی که به سن بلوغ شرعی رسیده‌اند اما به دلیل عدم توجه خانواده‌ها با لباس‌های نامناسب سنشان در جامعه ظاهر می‌شوند، پرداخت و گفت: خانواده‌هایی هستند که حجاب را به عنوان مسئله‌ای حکومتی رعایت می‌کنند و به محض خروج از مرزهای جمهوری اسلامی ظاهر خود را تغییر می‌دهند! در این خانواده‌ها دین مسئله‌ای درونی نیست. این خانواده‌ها به دلیل عدم اعتقاد به حجاب در فضاهایی مثل داخل ماشین، فضاهای دوستانه و محیط اجتماع توجهی به پوشش دختران خود که در سن حساس بلوغ جنسی و جسمی هستند، ندارند.

0A0E942ABB7A5A9A0870D4671106BF72

ادامه مطلب