مشتبه‌بودن عملیات بانکی برخی بانک‌ها/ لزوم اصلاح نظام بانکی کشور

مشتبه‌بودن عملیات بانکی برخی بانک‌ها/ لزوم اصلاح نظام بانکی کشور

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در درس خارج فقه خود گفت: امروز تحقیق و تحصیل فلسفۀ فقه و فلسفۀ اصول در حوزه از اوجب واجبات علمی است، با تحقیق و تدوین، و تعلیم و تعلیم این دو دانش نوپا اما بس مهم، خاصه مباحثی همچون نظریة الحکم و مبادئ الحکم، مقاصد الشریعة ـ البته به نحو مضبوط و فنی و بشیوۀ اجتهادی ـ اصول فقه متحول و ارتقا می­یابد، دانش فقه تحکیم، تعمیق و کارآمدتر می‌شود

396D2AAEEF56B45A6EF8568F2076CE10

ادامه مطلب