کتل و پنجه از نمادهای باستانی آیین سوگ سالار شهیدان

کتل و پنجه از نمادهای باستانی آیین سوگ سالار شهیدان

میرجلال الدین کزازی در گفتگویی در خصوص آیین های ایرانیان و کرمانشاهیان در ایام عزاداری محرم و مفهوم نمادهایی که در عزاداری ها به کار می برند، اظهار داشت: در ایران از نگاهی بسیار فراخ، جشن ها و آیینی های فرهنگی را می توان به دو گونه و گروه بخش کرد. یکی آیین ها و جشن های سور است و دیگری جشن ها و آیین های سوگ.

این پژوهشگر برجسته و چهره ماندگار کشور تصریح کرد: ایرانیان هم شادمانی را بدین شیوه ارج می نهادند به نمود می آورده اند، پدیده ای فرهنگی، هنری، نمایشی از آن می ساخته اند هم سوگ را.

وی با بیان اینکه، از این روی آیین سوگ هم مانند آیین سور، پیشینه ای دیرینه در ایران دارد، گفت: در روزگاران گوناگون، این آیین ها، کما بیش، بی هیچ دگرگونی برجای مانده اند. آن دگرگونی هم که گاهی رخ داده است،  به رویه و پوسته‌ این آیین ها بر می گردد.

8b9063d3b73e32bd41284da24ba017ef

ادامه مطلب